01/01/2016

Projenin Başlangıcı

TÜBİTAK 1001 programı kapsamında projenin resmi olarak başlatılması.

01/01/2016

Hata Modelinin Geliştirilmesi

Hata modelinin geliştirilmesi için açı ve mesafe hassasiyetlerinin belirlenmesi.

01/07/2016

Geliştirilen Hata Modelinin Doğrulanması

Yatay ve düşey açı, mesafe, yüzey açısı ve yüzeyin yansıtıcılığına göre belirlenen hassasiyetler yardımıyla her bir nokta için birbirinden farklı boyut ve yönlerde hata elipsoidleri hesaplanmıştır.  

17/07/2016

Uluslararası Bildiri Sunumu

An Emprical Point Error Model for TLS Derived Point Clouds, Mustafa Özendi, Devrim Akça, and Hüseyin Topan, International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Informaton Sciences, Vol. XLI-B5, 557-563, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B5-557-2016, ISPRS 23th Congress, Prague (Czech Republic), 12-19 July 2016.

01/10/2016

Nokta Bulutlarının Birleştirilmesi 

Farklı taramalardan elde edilen nokta bulutları 3B En Küçük Kareler Eşlemesi yöntemiyle birleştirilmiştir.

01/11/2016

Aykırı Gözlemlerin Tespit Edilmesi ve Gürültünün Giderilmesi

Noktaların komşuluk ilişkileri yardımıyla aykırı gözlemler tespit edilmiş ve giderilmiştir.

01/01/2017

Anizotropik Örgü (Mesh) Entegrasyonu Modelinin Geliştirilmesi

Farklı taramalar sonucu birleştirilen noktaların hata elipsoidleri yardımıyla örgü entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

01/03/2017

Anizotropik Örgü (Mesh) Entegrasyonunun Doğrulanması

Önerilen örgü entegrasyonu yönteminin, mevcut yaklaşımlarla karşılaştırılması.

27/06/2017

Uluslararası Bildiri Sunumu

A Generic Point Error Model for TLS Derived Point Clouds, Mustafa Ozendi, Devrim Akça, Hüseyin Topan, SPIE Optical Metrology, 25-29 Haziran 2017, Münih (Almanya).

01/01/2018

Projenin bitimi

Projenin resmi olarak sonlanması.