Gelişen optik ve elektronik teknolojisi, ölçme teknolojilerini de etkilemiş ve böylece daha hassas, doğru ve hızlı ölçüm yapabilme imkanı sunan cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazlardan biri de Yersel Lazer Tarayıcılardır (YLT). YLT hedef nesne üzerine yatay ve düşey eksende çok sık lazer ışınları gönderip, yansıyan lazer ışınını ölçme prensibine dayanmaktadır. Bu ölçme neticesinde hedef nesne kısa bir sürede milyonlarca tekil ölçümlerin oluşturduğu bir nokta bulutu ile temsil edilebilmektedir. YLT’ler bu avantajları sayesinde 3 boyutlu (3B) modellemede oldukça sık kullanılmaktadırlar.
Nesnenin tamamının modellenebilmesi için, YLT ölçümleri farklı noktalardan yapılmalıdır. Bu durumda nesnenin bazı bölgeleri birden çok nokta bulutu ile temsil edilmiş olur. 3B matematiksel model oluşturulurken, bu farklı noktalardan hangilerinin kullanılıp kullanılmayacağı veya hangilerinin 3B model üzerinde ne kadar etkili olacağının belirlenmesi amacıyla örgü (mesh) entegrasyonu işlemi gerçekleştirilmelidir. Farklı disiplinlerden birçok örgü (mesh) entegrasyonu metodu geliştirilmiş olmasına rağmen, anizotropik (değişik varyanslı, nokta bağımlı) bir örgü (mesh) entegrasyon modeli henüz geliştirilmemiştir.
Bu projede, nokta hata modelini temel alan anizotropik örgü (mesh) entegrasyon metodunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle YLT verileri için bir nokta hata modeli geliştirilmiştir. Bu hata modeli sayesinde nokta bulutunu oluşturan her noktanın hata miktarı tespit edilmiş ve kullanımı anlaşılır pratik bir yapıda olmuştur. Geliştirilen bu hata modeli örgü (mesh) entegrasyonunda temel alınmıştır. Böylece geliştirilmesi hedeflenen entegrasyon metodu anizotropik yapıdadır. Örgü entegrasyonunda nokta hata modelini temel alan bir yöntem gerçekleştirilmiş ve nesneyi en az hata ile temsil eden 3B model üretilmiştir. Önerilen projenin özgün değer ve özgün katkı sağlayan özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
       Genel ve pratik bir nokta hata modeli geliştirilmiştir.
       Anizotropik yapıda bir örgü (mesh) entegrasyonu yöntemi geliştirilmiştir.
Geliştirilen bu iki yöntem ile fotogrametri, bilgisayarla görme (computer vision) ve bilgisayar grafik (computer graphics) alanlarına önemli katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.
Bütçe: 403081 TL